Profil

IMMOSERVIS Bratislava s.r.o. sa špecializuje na správu nehnuteľností a poskytovanie súvisiacich služieb. Od roku 2001 vykonávame správu bytových, polyfunkčných, administratívnych budov a hromadných garáží. V spolupráci s vlastníkmi upravujeme a optimalizujeme rozsah služieb pre jednotlivé spravované objekty, pripravujeme plán rekonštrukcií, zateplenia domov, opravy a údržbu.

Správa nehnuteľností je vykonávaná na základe „Zmluvy o výkone správy“ alebo „Mandátnej zmluvy“ (v prípade existencie spoločenstva vlastníkov). Viaceré činnosti zabezpečujeme vlastnými pracovníkmi, čím optimalizujeme prevádzkové náklady pre jednotlivé spravované objekty.

Výber dodávateľov jednotlivých služieb prebieha transparentným výberovým konaním so snahou zabezpečiť optimálny pomer ceny a kvality prác pre našich klientov. Žiadny správca Vašej nehnuteľnosti nie je ideálny a nikdy sa nepodarí naplniť požiadavky každého z vlastníkov. My sa snažíme k tejto predstave čo najviac priblížiť.