Balík Štandard +

Balík Štandard je základným balíkom služieb, ktorý je zahrnutý v každej Zmluve o výkone správy a je súčasťou základnej ceny za výkon správy. Cena za tento balík sa pohybuje v závislosti od veľkosti objektu:

Byty: od 6,00 € za každý byt mesačne,

Nebytové priestory: od 0,15 € za m2 nebytového priestoru mesačne

Garáže: od 1,40 € za garáž mesačne

Cena balíkov Štandard Plus a Exclusiv je predmetom dohody podľa rozsahu prác.

Všetky oblasti „ŠTANDARDU“ a naviac:

  • zabezpečenie pravidelných odborných prehliadok technických zariadení v rámci priestoru (byty – kotol na ÚK, klimatizácia atď…),
  • správa priľahlého pozemku (zabezpečenie údržby parkoviska vrátane prevádzky a údržby rampy,
  • zabezpečenie kosenia trávnatých plôch, výsadby zelene a pod.)
  • návrh, vypracovanie, montáž reklamných pútačov,