Balík Exclusiv

Balík Štandard je základným balíkom služieb, ktorý je zahrnutý v každej Zmluve o výkone správy a je súčasťou základnej ceny za výkon správy. Cena za tento balík sa pohybuje v závislosti od veľkosti objektu:

Byty: od 6,00 € za každý byt mesačne,

Nebytové priestory: od 0,15 € za m2 nebytového priestoru mesačne

Garáže: od 1,40 € za garáž mesačne

Cena balíkov Štandard Plus a Exclusiv je predmetom dohody podľa rozsahu prác.

Všetky oblasti ŠTANDARD + ŠTANDARD PLUS a naviac

  • strážna / bezpečnostná služba (napojenie na pult ochrany),
  • upratovanie priestoru /bytu, NP/, rozsah prác a ceny budú určené po dohode s vlastníkom priestoru,
  • zabezpečenie kosenia trávnatých plôch, výsadby zelene a pod.)
  • vyhľadávanie nájomcov pre daný priestor, starostlivosť o prenajatý priestor, vypracovanie nájomnej zmluvy,
  • zabezpečenie povinností vlastníka v rámci objektu (schôdze vlastníkov), komunikácia s nájomcom,