Naše služby

  Služby poskytované našou spoločnosťou sú členené do balíkov Štandard, Štandard + a Exclusiv.

  Balík Štandard

  Ekonomická oblasť: komplexná účtovná agenda nehnuteľnosti, podrobná analytická evidencia príjmov a výdajov, správa bankových...

  Balík Štandard +

  Všetky oblasti „ŠTANDARDU“ a naviac: zabezpečenie pravidelných odborných prehliadok technických zariadení v rámci priestoru...

  Balík Exclusiv

  Všetky oblasti „ŠTANDARDU a ŠTANDARDU +“ a naviac: bezpečnostná služba, upratovanie, rozsah prác a ceny budú určené po dohode...

  Správu nehnuteľností vykonávame už od roku 2001!